January 18, 2021, 5:08 pm

กระจูด "บายใจ"


     TEL/FAX: 074-685167

     DTAC : 080-548-5142

     TRUE : 095-504-3686

         line.gif facebook.jpg

ขอบคุณที่มาเยี่ยม

กลุ่ม "บายใจ"


    "บายใจ" ผลิตภัณฑ์

สินค้าทุกหมวดหมู่


ระบบการจัดส่งสินค้า

ตรวจสอบสถานะ EMS 
	และไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน


"บายใจ" อย่างแรง

 

 

 

 

ad.jpg

ความมุ่งมั่นของกลุ่มบายใจในการสืบสานภูมิปัญญา้ท้องถิ่น

  การผลิตเครื่องจักสานกระจูดเป็นความสามารถ และภูมิปัญญาของชาวบ้านทะเลน้อยในการนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้แบบต่างๆ โดยเริ่มจากการสานเป็นเสื่อกระจูด กระสอบใส่น้ำตาล และปรับประยุกต์เรื่องมา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้รับการ สืบสานมายาวนาน

 วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่มบายใจ

  1) เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคี 
  2) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิก  
  3) เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4)  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการยกระดับคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่น  ได้ระดับ 5 ดาว  
  5) นำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมกระจูดทะเลน้อย เป็นแหล่งเที่ยวชมงานจักสาน ฝีมือชาวบ้านและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติสมคำว่า "พื้นที่ชุ่มน้ำของโลก หรือ แรมซาไซต์"

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและการปลูกฝังภูมิปัญญาสู่เยาวชน

           ชาวบ้านทะเลน้อยจะมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินการผลิตที่เป็นการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติระหว่างผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพเดียวกัน  มีความสนใจอย่างเดียว  เช่น  อาชีพการจักสานกระจูดที่มีมาช้านานมาแล้ว  อดีตการจักสานกระจูดจะมีแต่ผู้สูงอายุทำกัน  แต่ในปัจจุบัน  ได้ถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และทำการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดให้เหมาะกับยุดปัจจุบัน


ดู หัตกรรมกระจูด บายใจ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 

Copyright ©2009 buyjai.com

  หน้าแรก   |   พันธกิจ   |   หัตถรรมกระจูดบายใจ   |   วิธีชำระเงิน   |   ติดต่อเรา  
Power by http://www.thaishop.in.th ฟรีร้านค้าออนไลน์