January 18, 2021, 5:13 pm

กระจูด "บายใจ"


     TEL/FAX: 074-685167

     DTAC : 080-548-5142

     TRUE : 095-504-3686

         line.gif facebook.jpg

ขอบคุณที่มาเยี่ยม

กลุ่ม "บายใจ"


    "บายใจ" ผลิตภัณฑ์

สินค้าทุกหมวดหมู่


ระบบการจัดส่งสินค้า

ตรวจสอบสถานะ EMS 
	และไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน


"บายใจ" อย่างแรง

 

 

 

 

            ฉันโตขึ้นมา..ก็เห็นแม่สานเสื่อกระจูดแล้ว ตั้งเกิดมา ฉันก็เห็นแม่ และชาวบ้านทะเลน้อยก็มีอาชีพประมง และ นำต้นกระจูดที่มีอยู่ในทะเลน้อย ที่หมู่บ้านของฉันมาสานสาด(เสื่อ)กัน โดยชาว บ้านในหมู่บ้านของฉันก็มีอาชีพทำกระจูดกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ที่ได้นำต้นกระจูดมาผลิตและดัดแปลงเป็น กระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากต้นกระจูดนั้น เพราะได้บารมีจากสมเด็จ

 

ความมุ่งมั่นของกลุ่มบายใจในการสืบสานภูมิปัญญา้ท้องถิ่น

  การผลิตเครื่องจักสานกระจูดเป็นความสามารถ และภูมิปัญญาของชาวบ้านทะเลน้อยในการนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้แบบต่างๆ โดยเริ่มจากการสานเป็นเสื่อกระจูด กระสอบใส่น้ำตาล และปรับประยุกต์เรื่องมา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้รับการ สืบสานมายาวนาน

 วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่มบายใจ

  1) เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคี
  2) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิก 
  3) เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4)  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการยกระดับคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่น  ได้ระดับ 5 ดาว 
  5) นำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมกระจูดทะเลน้อย เป็นแหล่งเที่ยวชมงานจักสาน ฝีมือชาวบ้านและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติสมคำว่า "พื้นที่ชุ่มน้ำของโลก หรือ แรมซาไซต์"

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและการปลูกฝังภูมิปัญญาสู่เยาวชน

           ชาวบ้านทะเลน้อยจะมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินการผลิตที่เป็นการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติระหว่างผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพเดียวกัน  มีความสนใจอย่างเดียว  เช่น  อาชีพการจักสานกระจูดที่มีมาช้านานมาแล้ว  อดีตการจักสานกระจูดจะมีแต่ผู้สูงอายุทำกัน  แต่ในปัจจุบัน  ได้ถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และทำการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดให้เหมาะกับยุดปัจจุบัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งกลุ่ม  

      ชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมีรายได้อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่มีได้รับการสืบสาน เป็นการใช้ทรัพยกรธรรมชาิติที่มีอยู่้ในชุมชนอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งอาชีพ และจิตสำนึุกรักบ้านเกิด พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความสุข   และดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดกลุ่มบายใจ         

         ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความสวยงามทำด้วยมือมีคุณภาพ  มีหลากหลายรูปแบบ  ผลิตได้ตามใจลูกค้าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลิตมีความรับผิดชอบแบ่งงานกันทำรวมทั้งช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   พัฒนารูปแบบที่เป็นสากลยิ่งขึ้น และให้ผลิตภัณฑ์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

 

         ยินดีรับผลิตสินค้าตามแบบที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านส่งรูปมาให้เราดูเรารับสั่งซื้อสินค้าและผลิตตามแบบ หากท่านต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์จากกระจูดของให้ท่านสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-685167 / 080-548-5142จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ เรากล้ารับประกันเพราะเป็นงานจากชาวบ้านที่ผลิตโดยตรง หากท่านที่ต้องการสินค้าจำนวนมาก โทรมาคุยกันได้

 

                                            KRAJooD LAYNOi Byjai

                             Email : buyjai@hotmail.co.th / buyjai@gmail.com

   TEL : 074-685-167   Mobile : 080-548-5142

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2009 buyjai.com

  หน้าแรก   |   พันธกิจ   |   หัตถรรมกระจูดบายใจ   |   วิธีชำระเงิน   |   ติดต่อเรา  
Power by http://www.thaishop.in.th ฟรีร้านค้าออนไลน์