โดเมนร้านค้า

www.boonyalit.com
www.bermongkhondee.com
www.cmsmartcash.com
www.pmk2u.com
www.noibeautyshop.com
www.thaismartcash.com
www.thaishopbest.com
www.yoyo2room.com
www.worldtimedd.com
www.telewizshop.com
www.petsgardens.com
www.pa-navigator.com
www.pinkstar99.com
www.buyjai.com


จดทะเบียนโดเมน
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อ
1. ตรวจสอบชื่อ โดเมน ที่ต้องการ และไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น
2.ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
3. จ่ายชำระเงินตามรายละเอียดที่ท่านได้รับทาง E-mail โดยดูวิธีการการจ่ายชำระเงินได้ที่เมนู [วิธีการชำระเงิน]
4. แจ้งการชําระเงินที่ แจ้งการชําระเงิน หรือเมล์แจ้ง ที่ pongpreecha@gmail.com
ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องใส่ข้อมูล
*โดเมนเนม www.  ตรวจสอบชื่อโดเมน
*รหัสผ่านโดเมนเนม (ต้องใส่ตัวอักษรอังกฤษผสมตัวเลขเท่านั้น ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร)
*ยืนยันรหัสผ่าน
ระยะเวลาจดโดเมน
ชื่อร้านค้าใน thaishop
กรุณากรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิในความเป็นเจ้าของโดเมน
หากใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทไม่สามารถจดทะเบียนโดเมนให้ท่านได้

*ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)
*ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
Company name (บริษัท) ถ้ามี
ที่อยู่ ถ้าสามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษได้ กรุณาใส่เป็นภาษาอังกฤษ
* Address (ที่อยู่)
*District (ตำบล)
*Amphur (อำเภอ)
*Province (จังหวัด)
* Zip Code (รหัสไปรษณีย์)
*Mobile (มือถือ)
*Email (อีเมล์)
 
Title ชื่อเว็บไซต์
Meta Desc รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
Metakeyword
คําสําคัญในเว็บไซต์ ขั้นด้วย ,
หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสชุดใหม่
ใส่รหัสที่เห็นด้านหน้า