โดเมนเนม คืออะไร
โดเมน หรือ ชื่อโดเมน (ชื่อบนอินเตอร์เน็ต) คือ ชื่อที่เป็นตัวแทนแสดงถึงตัวของท่านบนอินเตอร์เน็ต
ควรจะเป็นชื่อบริษัทท่าน เครื่องหมายการค้า บริการที่ท่านให้กับลูกค้า
ลูกค้าของท่านจะจำชื่อนี้และใช้มันที่จะหาสินค้าหรือบริการของท่านบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ชื่อโดเมน (โดเมนเนม, Domain Name) จะไม่สามารถซ้ำกันได้
นั่นย่อมแสดงว่าชื่อโดเมน (โดเมนเนม, Domain Name) ของท่าน มีท่านเพียงคนเดียว
ใส่ชื่อ โดเมนที่ต้องการค้นหา
 
com
net
org
info
biz
ทั้งหมด