คู่มือการใช้งานร้านค้า thaishop.in.th


หากเน็ตช้ามีปัญหาในการเรียกดูคู่มือ สามารถดาวน์โหลดไปไว้ที่เครื่องคอมได้ โดยคลิ๊กขวาที่เมนู แล้วเลือก Save Target As...
เมนู หน้าแรก
1.ข้อมูลของคุณ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
  1.1 การแลกเปลี่ยนลิ้งค์ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
2.ชุดใช้งาน คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
3.การเชื่อมต่อ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
4.เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
เมนู สินค้า
1.หมวดหมู่สินค้า คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
2.สินค้า (เพิ่มรายการสินค้า แก้ไขรายการสินค้า Options) คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
2.1.สินค้าเลือก Options ราคา คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ วีดีโอ
3.ปรับตั้งค่า ตั้งค่าการค้นหา  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
4.ตั้งค่าเมนู คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
5.สินค้ารายการพิเศษ  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
6.เขตพื้นที่จัดส่ง (ชุด Gold ขึ้นไป)  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
7.ราคาค่าขนส่ง (ชุด Gold ขึ้นไป)  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
ใบสั่งซื้อ
1.รออนุมัติ  2.ปฏิเสธ  3.อนุมัติแล้ว   4.แสดงรายการทั้งหมด
1-4.การอนุมัติใบสั่งซื้อ  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
5.ลูกค้า คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
6.ตั้งค่าชำระเงิน  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
7.ตั้งค่าใบแจ้งหนี้  คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
เมนูร้านค้า
1.การจัดการ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ วีดีโอ
2.การจัดการ (PRO) คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
3.เมนู การใช้งาน คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
ไฟล์เพิ่มเติม
1.ข่าวสาร คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
รูปแบบเว็บไซต์
1.เลือกรูปแบบ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
2. เพิ่มรูปแบบใหม่ (ชุด Gold ขึ้นไป) คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
3.แก้ไข คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
4.สินค้า คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
เครื่องมือ
1.จัดการภาพ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF
3.จัดการลิ้งค์ คลิ๊กเพื่อดูในไฟล์ PDF

หากเน็ตช้ามีปัญหาในการเรียกดูคู่มือ สามารถดาวน์โหลดไปไว้ที่เครื่องคอมได้ โดยคลิ๊กขวาที่เมนู แล้วเลือก Save Target As...