เบอร์ดี เบอร์มงคล ราคาถูก 12call / AIS

 

เครือข่าย A=Ais / D=Dtac / T=True

 

                                       

===================================== 


@@@@@@##
ชุดใหม่มาก่อนได้ก่อนครับ ##@@@@@@ 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 17/6/58 


#
เบอร์สวย 


สลับ+ตอง (XYXY+ZZZZ) 


A_ 098-3030-555 ,,,,,,,,
฿3,500 


A_ 098-3030-666 ,,,,,,,,
฿3,500 


A_ 098-3030-777 ,,,,,,,,
฿3,500 

โฟร์+ตอง (xxxx+yyy) 


A_ 0-89999-8333 ,,,,,,,,
฿39,000 

สวยมงคล 2ตัวเทียม 


T_ 096-0099909 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿16,200 

เลข สองตอง 


T_ 09992-55595 ,,,,,,,,
ผลรวม 58 ฿6,500 

เลข สองชุด 


T_ 099-5600-560 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿1,500 (ถูกมาก) 

เลข เรียงลง 987654 


T_ 095-9876654 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿5,500 

#
ชุดมงคล AIS 


A_ 091 5654642 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿60,000 


A_ 081 4566556 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿59,000 


A_ 095 6545541 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿59,000 


A_ 092 4245956 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿59,000 


A_ 092 4246414 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿54,000 


A_ 082 4656514 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿50,000 


A_ 082 4656465 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿40,000 


A_ 085 6551565 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿34,000 


A_ 086 4244656 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿34,000 


A_ 098 9595145 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿32,000 


A_ 086 4246545 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿23,000 


A_ 062 4141599 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿20,000 


A_ 093 5951454 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿19,000 


A_ 093 5155463 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿19,000 


A_ 062 3242454 ,,,,,,,,
ผลรวม 32 ฿9,500 


A_ 062 3242463 ,,,,,,,,
ผลรวม 32 ฿9,500 


A_ 092 9969159 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿9,900 


A_ 093 9655954 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿8,900 


A_ 092 9596641 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿8,500 


A_ 092 9969154 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿8,900 


A_ 093 5454663 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿8,900 


A_ 093 6659544 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿8,500 


A_ 098 6598954 ,,,,,,,,
ผลรวม 63 ฿8,500 


A_ 098 6598955 ,,,,,,,,
ผลรวม 64 ฿8,500 


A_ 093 2414265 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿8,500 


A_ 093 2414463 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿8,500 


A_ 062 2254321 ,,,,,,,,
ผลรวม 27 ฿7,500 


A_ 093 2414661 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿7,500 

 

######### เบอร์มงคล SUPER VIP ######### 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
095-59-15151 ,.....
ผลรวม 41 ดีที่สุด / เครือข่าย True H ****NEW xyxy 


ราคา : 100,000 บาท 

095-651-5545 ,.....
ผลรวม 45 ดีที่สุด / เครือข่าย True H 


ราคา : 100,000 บาท 

0-956-959-659 ,.....
ผลรวม 63 ดีที่สุด / เครือข่าย True H ; เลขกระจกแท้ๆ ใน 9 หลัก 


ราคา : 99,000 บาท 


095-465-1915 ,.....
ผลรวม 45 ดีที่สุด / เครือข่าย True H 


ราคา : 45,000 บาท 

081-4545414 ,.....
ผลรวม 36 ดีที่สุด / เครือข่าย Dtac 


ราคา : 85,000 บาท 

094-6542456 ,.....
ผลรวม 45 ดีที่สุด / เครือข่าย Dtac 


ราคา : 160,000 
_________________________________________________ 
เครือข่าย A_ Ais / D_ Dtac / T_ True / I_ i-mobile 3G X 
===================================== 
@@@@@@##
ชุดใหม่มาก่อนได้ก่อนครับ ##@@@@@@ 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 17/6/58 


#
เบอร์สวย 


สลับ+ตอง (XYXY+ZZZZ) 


A_ 098-3030-555 ,,,,,,,,
฿5,500 


A_ 098-3030-666 ,,,,,,,,
฿5,500 


A_ 098-3030-777 ,,,,,,,,
฿5,500 


โฟร์+ตอง (xxxx+yyy) 


A_ 0-89999-8333 ,,,,,,,,
฿45,000 


สวยมงคล 2ตัวเทียม 

 

T_ 096-0099909 ,,,,,,,,ผลรวม 51 ฿16,000 

เลข สองตอง 


T_ 09992-55595 ,,,,,,,,
ผลรวม 58 ฿5,500 

เลข สองชุด 


T_ 099-5600-560 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿1,500 (ถูกมาก) 

เลข เรียงลง 987654 


T_ 095-9876654 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿7,500 


#
ชุดมงคล AIS 


A_ 091 5654642 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿63,000 

 

A_ 081 4566556 ,,,,,,,,ผลรวม 46 ฿60,000 


A_ 095 6545541 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿60,000 


A_ 092 4245956 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿53,000 


A_ 092 4246414 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿53,000 


A_ 082 4656514 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿49,000 


A_ 082 4656465 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿40,000 


A_ 085 6551565 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿35,000 


A_ 086 4244656 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿35,000 


A_ 098 9595145 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿35,000 


A_ 086 4246545 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿25,000 


A_ 062 4141599 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿19,000 


A_ 093 5951454 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿19,000 


A_ 093 5155463 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿19,000 


A_ 062 3242454 ,,,,,,,,
ผลรวม 32 ฿12,500 


A_ 062 3242463 ,,,,,,,,
ผลรวม 32 ฿11,500 


A_ 092 9969159 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿9,900 


A_ 093 9655954 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿9,900 


A_ 092 9596641 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿9,500 


A_ 092 9969154 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿9,900 


A_ 093 5454663 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿9,900 


A_ 093 6659544 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿9,500 


A_ 098 6598954 ,,,,,,,,
ผลรวม 63 ฿9,500 


A_ 098 6598955 ,,,,,,,,
ผลรวม 64 ฿9,500 


A_ 093 2414265 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿9,500 


A_ 093 2414463 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿8,500 


A_ 062 2254321 ,,,,,,,,
ผลรวม 27 ฿8,500 


A_ 093 2414661 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿8,500 

#
ชุดมงคล DTAC 


D_ 094 5656415 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿62,000 


D_ 094 6414563 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿50,000 


D_ 094 6465641 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿43,000 


D_ 082 4551595 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿43,000 


D_ 090 5546656 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿40,000 


D_ 094 6424655 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿40,000 


D_ 099 1454463 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿40,000 


D_ 099 1455155 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿40,000 


D_ 080 5514454 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿33,000 


D_ 083 6464154 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿30,000 


D_ 090 5544195 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿30,000 


D_ 094 6415444 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿30,000 


D_ 094 9954563 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿30,000 


D_ 082 4554644 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿20,000 


D_ 099 1951415 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿20,000 


D_ 061 9915465 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿19,000 


D_ 061 9954642 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿19,000 


D_ 091 1599154 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿14,500 


D_ 099 3654144 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿12,500 


D_ 081 5515964 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿8,500 


D_ 094 6414146 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿8,900 


D_ 094 6419199 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿7,500 


D_ 094 6424296 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿7,500 


D_ 099 4590954 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿7,500 


D_ 085 0541445 ,,,,,,,,
ผลรวม 36 ฿6,500 


D_ 097 3651463 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿1,500 


D_ 061 9659642 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿1,999 


D_ 061 9659646 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿1,999 


D_ 061 9659692 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿1,999 


D_ 088 1455966 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿1,999 


D_ 088 1594614 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿1,999 


D_ 088 1664514 ,,,,,,,,
ผลรวม 43 ฿1,999 #1.
ชุดมงคล TRUE 


T_ 095 9199599 ,,,,,,,,
ผลรวม 65 ฿99,000 


T_ 095 5146465 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿90,000 


T_ 095 4144159 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿85,000 


T_ 095 9145156 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿63,000 


T_ 095 6465515 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿54,000 


T_ 095 4651519 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿50,000 


T_ 095 5654642 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿50,000 


T_ 095 5965655 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿43,000 


T_ 095 6654515 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿43,000 


T_ 095 5414464 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿42,000 


T_ 095 5144642 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿32,000 


T_ 095 5146645 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿32,000 

 

T_ 095 5146651 ,,,,,,,,ผลรวม 42 ฿32,000 


T_ 094 1459156 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿25,000 


T_ 095 5145146 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿25,000 


T_ 095 5966455 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿25,000 

#2. 
T_ 093 5154559 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿19,000 


T_ 095 5151469 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿13,500 


T_ 095 5155196 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿13,500 


T_ 095 9955090 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿13,500 


T_ 095 5145154 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿13,500 


T_ 095 5151659 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿13,500 


T_ 095 5154154 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿13,500 


T_ 095 5154165 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿13,500 


T_ 095 5155426 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿13,500 


T_ 095 5144154 ,,,,,,,,
ผลรวม 38 ฿12,900 


T_ 095 5144659 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿12,900 


T_ 095 5145442 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿12,900 


T_ 095 5146414 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿12,900 


T_ 095 5462414 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿12,500 


T_ 099 9151465 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿12,500 


T_ 095 5145144 ,,,,,,,,
ผลรวม 38 ฿11,900 


T_ 095 5151959 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿11,900 


T_ 088 6365141 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿10,900 


T_ 095 5145695 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿10,900 


T_ 095 5146264 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿10,900 


T_ 095 5149156 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿10,900 


T_ 095 5151594 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿10,900 


T_ 095 9949541 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿10,900 


T_ 095 9956441 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿10,900 


T_ 099 5535654 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿9,900 


T_ 095 5145196 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿9,500 


T_ 095 5146462 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿9,500 


T_ 095 5154956 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿9,500 


T_ 095 5935541 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿9,500 

#3. 
T_ 085 9919549 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿9,900 


T_ 085 9945591 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿8,900 


T_ 085 9959144 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿8,900 


T_ 093 9692454 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿8,900 


T_ 095 4415962 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿8,900 


T_ 095 5144194 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿8,900 


T_ 095 5146691 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿8,900 


T_ 095 5154915 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿8,900 


T_ 095 5155499 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿8,900 


T_ 099 5494799 ,,,,,,,,
ผลรวม 65 ฿8,000 


T_ 099 5494979 ,,,,,,,,
ผลรวม 65 ฿8,000 


T_ 099 5499794 ,,,,,,,,
ผลรวม 65 ฿8,000 


T_ 095 5144695 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿7,500 


T_ 095 5149426 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿7,500 


T_ 095 5149454 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿7,500 


T_ 097 1499465 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿7,500 


T_ 097 1499665 ,,,,,,,,
ผลรวม 56 ฿7,500 


T_ 099 5494997 ,,,,,,,,
ผลรวม 65 ฿7,500 


T_ 099 8949156 ,,,,,,,,
ผลรวม 60 ฿7,500 


T_ 099 8951642 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿7,500 


T_ 095 4195446 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿5,900 


T_ 095 5144619 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿5,900 


T_ 095 5145169 ,,,,,,,,
ผลรวม 45 ฿5,900 


T_ 095 5145516 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿5,900 


T_ 095 5145945 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿5,900 


T_ 095 5145964 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿5,900 


T_ 095 5151924 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿5,900 


T_ 095 6295541 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿5,900 


T_ 097 1469496 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿5,900 


T_ 097 1499591 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿5,900 

#4. 
T_ 095 5145661 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿3,500 


T_ 095 5145662 ,,,,,,,,
ผลรวม 43 ฿3,500 


T_ 095 5146164 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿3,500 


T_ 095 5146169 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿3,500 


T_ 095 5146199 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿3,500 


T_ 095 5146269 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿3,500 


T_ 095 5146295 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿3,500 


T_ 095 5146296 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿3,500 


T_ 095 5146299 ,,,,,,,,
ผลรวม 50 ฿3,500 


T_ 095 5146594 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿3,500 


T_ 095 5146615 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿3,500 


T_ 095 5146955 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿3,500 


T_ 095 5146964 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿3,500 


T_ 095 5149146 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿3,500 


T_ 095 5149154 ,,,,,,,,
ผลรวม 43 ฿3,500 


T_ 095 5149419 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿3,500 


T_ 095 5149629 ,,,,,,,,
ผลรวม 50 ฿3,500 


T_ 095 5149926 ,,,,,,,,
ผลรวม 50 ฿3,500 


T_ 095 5151669 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿3,500 


T_ 095 5151966 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿3,500 


T_ 095 5154262 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿3,500 
T_ 095 5154291 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿3,500 
T_ 095 5154469 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿3,500 
T_ 095 5154492 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿3,500 
T_ 095 5154946 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿1,500 
T_ 095 5155619 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿3,500 
T_ 095 6291491 ,,,,,,,,
ผลรวม 46 ฿3,500 
T_ 095 6291495 ,,,,,,,,
ผลรวม 50 ฿3,500 
T_ 095 6291946 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿3,500 
T_ 095 6294144 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿3,500 
T_ 095 6294556 ,,,,,,,,
ผลรวม 51 ฿3,500 
T_ 095 6296994 ,,,,,,,,
ผลรวม 59 ฿3,500 
T_ 095 4149624 ,,,,,,,,
ผลรวม 44 ฿3,200 

#5. 
T_ 095 5144929 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿1,999 
T_ 095 5145162 ,,,,,,,,
ผลรวม 38 ฿1,999 
T_ 095 5146616 ,,,,,,,,
ผลรวม 43 ฿1,999 
T_ 095 5146692 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 5146698 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿1,999 
T_ 095 5146922 ,,,,,,,,
ผลรวม 43 ฿1,999 
T_ 095 5146926 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 5146949 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿1,999 
T_ 095 5154161 ,,,,,,,,
ผลรวม 37 ฿1,999 
T_ 095 5154226 ,,,,,,,,
ผลรวม 39 ฿1,999 
T_ 095 5155161 ,,,,,,,,
ผลรวม 38 ฿1,999 
T_ 095 5155622 ,,,,,,,,
ผลรวม 40 ฿1,999 
T_ 095 6291429 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 6291596 ,,,,,,,,
ผลรวม 52 ฿1,999 
T_ 095 6291696 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿1,999 
T_ 095 6292491 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 6292965 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿1,999 
T_ 095 6294192 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 6294459 ,,,,,,,,
ผลรวม 53 ฿1,999 
T_ 095 6294462 ,,,,,,,,
ผลรวม 47 ฿1,999 
T_ 095 6294995 ,,,,,,,,
ผลรวม 58 ฿1,999 
T_ 095 6295616 ,,,,,,,,
ผลรวม 49 ฿1,999 
T_ 095 6296416 ,,,,,,,,
ผลรวม 48 ฿1,999 
T_ 095 6296926 ,,,,,,,,
ผลรวม 54 ฿1,999 
T_ 095 6296956 ,,,,,,,,
ผลรวม 57 ฿1,999 
T_ 095 9969362 ,,,,,,,,
ผลรวม 58 ฿1,999 
T_ 095 5149126 ,,,,,,,,
ผลรวม 42 ฿1,650 
T_ 095 9949325 ,,,,,,,,
ผลรวม 55 ฿1,499 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 13/6/58 
SUPER VIP
มงคล 
T_ 095-5142465 ,,,,,,,,
ผลรวม 41 ฿160,000 

#
ตอน 1 (เครือข่าย TRUE) 
095 5142464 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿15,500 
090 9599546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿14,900 
090 9595945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿14,500 
090 9596656 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿14,500 
095 5141656 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿14,500 
095 5141459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿12,500 
090 9599465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿11,600 
095 5141454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿11,500 
090 9599451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,500 
090 9596424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿9,500 
090 9599265 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
090 9599562 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
095 5141645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿9,500 
095 5142651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿8,500 
095 5142919 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿8,500 

#
ตอน 2 (เครือข่าย TRUE) 
090 9596649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿3,900 
090 9596965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿3,900 
090 9596995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿3,900 
090 9596145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 
090 9596196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿3,500 
090 9596199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿3,500 
090 9596492 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿4,500 
090 9596499 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿4,500 
090 9596629 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿3,500 
090 9599165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿4,500 
095 5141462 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿3,500 
095 5141615 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿3,500 
090 9595966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,999 
090 9596164 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,999 
090 9596461 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,999 
090 9599164 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,999 
090 9599241 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,999 
090 9599469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿2,999 
090 9599614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,999 

#
ตอน 3 (เครือข่าย TRUE) 
090 9591556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿4,900 
090 9591595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿4,900 
090 9591562 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿3,900 
090 9964445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,900 
090 9591545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿4,500 
090 9591541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿3,500 
090 9591564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 
090 9591566 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,900 
090 9591514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿3,500 
090 9591591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 
090 9966455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,900 
090 9591494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,200 
090 9591499 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿3,200 
090 9591596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,200 
090 9591614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,200 
090 9591944 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,200 
090 9591964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿3,200 
090 9955616 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,200 
090 9956916 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿3,200 

#
ตอน 4 (เครือข่าย TRUE) 
090 9591419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,999 
090 9591429 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,999 
090 9591592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,999 
090 9591626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,999 
090 9591649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,
999 
090 9591669 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿2,999 
090 9591692 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿2,999 
090 9591696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿2,999 
090 9591914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,999 
090 9591916 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,999 
090 9591926 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿2,999 
090 9979199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 62 ) ฿2,999 
090 9951491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,899 
090 9591496 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,799 
090 9591529 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,599 
090 9591961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,599 

#
ตอน 5 (เครือข่าย TRUE) 
097 1914459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
097 1919556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,999 
097 2956456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,999 
097 2956559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,999 
097 2956659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,999 
097 2956955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,999 


#
ตอน 6 (เครือข่าย TRUE) 
097 1914491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿1,899 
097 2951659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,899 
097 2954515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,899 
097 2956641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,899 
097 2956995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿1,899 


#
ตอน 7 (เครือข่าย TRUE) 
097 1914246 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,799 
097 1919424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,799 
097 1954165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,799 
097 1955155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,799 
097 1955165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 1959659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿1,799 
097 2949965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿1,799 
097 2951695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,799 
097 2954642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2955154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,799 
097 2955155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2955426 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,799 
097 2955546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,799 
097 2956154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2956414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,799 
097 2956415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2956442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2956451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,799 
097 2956455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,799 
097 2956964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,799 


#
ตอน 8 (เครือข่าย TRUE) 
097 1915142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,699 
097 1915519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,699 
097 1919445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,699 
097 1929642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,699 
097 1949445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,699 
097 1951492 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,699 
097 1951516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,699 
097 1956965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,699 
097 1961455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,699 
097 1964165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,699 
097 2951415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,699 
097 2951541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,699 
097 2951645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,699 
097 2951646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,699 
097 2951655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,699 
097 2955146 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,699 
097 2955519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,699 
097 2955924 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,699 
097 2955961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,699 
097 2956992 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,699 


#
ตอน 9 (เครือข่าย TRUE) 
097 1914494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,599 
097 1914516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,599 
097 1914962 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,599 
097 1915942 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,599 
097 1915944 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,599 
097 1916141 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,599 
097 1916592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,599 
097 1916942 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,599 
097 1919244 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,599 
097 1919516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,599 
097 1924241 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,599 
097 1926951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,599 
097 1944629 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿1,599 
097 1946499 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,599 
097 1949549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,599 
097 1961446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,599 
097 1961451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43) ฿1,599 


#
ตอน 10 (เครือข่าย TRUE) 
097 2414295 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,200
097 2951519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,200
097 2951626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,200
097 2951649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200
097 2951964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200
097 2954196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200
097 2954269 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200 
097 2954629 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200
097 2954661 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,200 
097 2954962 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200
097 2955466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200
097 2955492 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200
097 2955569 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200
097 2955614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,200
097 2955696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,200
097 2955969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿1,200
097 2956299 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,200
097 2956419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 
097 2956469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200
097 2956491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 
097 2956519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200 
097 2956569 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,200
097 2956626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 


#
ตอน 11 (เครือข่าย TRUE ) 
097 1915196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
097 1919614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿999 
097 1926492 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿999 
097 1941549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿99
097 1941961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿999 
097 1944941 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
097 1954166 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
097 1955696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿999 
097 1955969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿999 
097 1959566 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿999 
097 1961646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿999 
097 2951466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿999 
097 2951914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿999 
097 2951992 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿999 
097 2951996 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57) ฿999 
097 2956266 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52) ฿999 


#
ตอน 12 (เครือข่าย TRUE) 
097 1915114 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿899 
097 2951114 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿899 
097 2951622 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿899 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 19/3/58 


#
ตอน
T_ 0995465463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿50,000 
T_ 0959954563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿50,000 

T_ 0959954159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿99,000 
T_ 0955154156 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿80,000 
T_ 0941454654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿50,000 
A_ 0944545659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿50,000 
T_ 0955465154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿50,000 
D_ 0991546515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿50,000 
D_ 0824245565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿50,000 


#
ตอน
D_ 0994545145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿24,000 
A_ 0989951424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿33,000 
T_ 0963659544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿25,000 
A_ 0955655195 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿23,000 
T_ 0955195651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿20,000 
T_ 0954242664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿20,000 
T_ 0954195414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿24,000 
T_ 0954191556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿25,000 
T_ 0954191519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿20,000 
D_ 0945459514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿29,000 
D_ 0945414465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿45,000 
D_ 0945414456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿45,000 
T_ 0941545463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿40,000 
A_ 0936595441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿20,000 
D_ 0915541595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿40,000 
D_ 0911545542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿19,000 
A_ 0899541465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿45,000 
A_ 0856556442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿29,000 
D_ 0846554514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿29,000 
D_ 0836599545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿40,000 
D_ 0836451465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿34,000 
D_ 0836415144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿20,000 


#
ตอน
D_ 0869544514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿14,900 
A_ 0885659541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿15,900 
T_ 0954264556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿15,900 
T_ 0954264154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿14,000 
T_ 0939959642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿13,500 
T_ 0909196451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿14,900 
T_ 0955626246 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿14,900 
T_ 0939544151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿14,500 
T_ 0955156265 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿14,500 
T_ 0959499945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿14,500 
T_ 0955154695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿13,999 
C_ 0864656955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿13,900 
A_ 0936595446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿14,900 
T_ 0939155414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿10,900 
T_ 0939959659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 64 ) ฿12,900 
T_ 0941966541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿10,900 
T_ 0954262445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿10,900 
T_ 0954199665 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,500 
T_ 0955165542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿9,999 


#
ตอน
T_ 0955154559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿11,900 
T_ 0954451963 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿9,900 
T_ 0954264451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿9,900 
T_ 0954149656 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿9,900 
T_ 0909959542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿9,900 
T_ 0909954142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿9,900 
T_ 0995645641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿9,500 
A_ 0935951446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿9,500 
T_ 0909954915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,500 
T_ 0955154442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿9,999 
T_ 0955149456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿9,999 
T_ 0955142414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 35 ) ฿9,999 
A_ 0916591463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿9,999 
T_ 0955636441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿9,900 
T_ 0954264196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿9,900 
T_ 0954149546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿9,900 
T_ 0941966955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,900 
T_ 0909969554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿9,900 
C_ 0864656563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿9,500 
T_ 0995399159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿9,999 
T_ 0995395951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,999 
T_ 0995395641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,999 
T_ 0995395545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,999 
T_ 0995395515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,999 
T_ 0993545955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,999 
T_ 0964541995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿9,999 
T_ 0955159619 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿9,999 
T_ 0955156462 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿8,999 
T_ 0955154959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿8,999 
T_ 0955154945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿9,999 
T_ 0954195494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿8,999 
A_ 0899456549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿9,999 
T_ 0995956591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿8,900 
T_ 0963659454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,900 
T_ 0955156151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿8,900 
T_ 0955154954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿8,900 
T_ 0909494244 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿8,900 
T_ 0909494151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿8,900 
T_ 0909265956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,900 
T_ 0954591642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿8,599 
T_ 0954264559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿8,599 
T_ 0954264459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿9,599 
T_ 0964541946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,499 
T_ 0964541945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿8,499 
T_ 0964541596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿8,499 
T_ 0954616649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿8,499 
T_ 0954149446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿8,499 
T_ 0959695691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿8,999 
T_ 0956949491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿8,999 
T_ 0955164615 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿9,999 
T_ 0955161969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,999 
T_ 0955161941 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿8,999 
T_ 0955156249 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿8,999 
T_ 0955142499 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,999 
T_ 0955141594 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿8,999 
T_ 0954614641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿8,999 
T_ 0954265649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿8,999 
T_ 0954264445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿8,999 
T_ 0954261591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿7,999 
T_ 0954242996 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿7,999 
T_ 0954199464 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿8,999 
T_ 0954196449 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿8,999 
T_ 0954195654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,999 
T_ 0954195549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿8,999 
T_ 0954195455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿8,999 
T_ 0954191995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿9,999 
T_ 0954191466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿8,999 
T_ 0954191451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿8,999 
T_ 0954149642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿7,999 
T_ 0954149641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿7,999 
T_ 0954149564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿8,999 
T_ 0954149491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿7,999 
T_ 0954149155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿7,999 
A_ 0916596536 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿6,999 
A_ 0899465355 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿7,999 
T_ 0955166542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿7,900 
T_ 0955146649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿6,900 
T_ 0954566162 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿7,900 
T_ 0909969515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿7,900 
C_ 0864455469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿7,900 
D_ 0859155598 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿7,500 
D_ 0944514198 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿6,500 


#
ตอน
T_ 0954295446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿4,599 
T_ 0954265496 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿4,599 
T_ 0954265462 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿4,599 
T_ 0954262414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿4,599 
T_ 0954261455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿4,599 
T_ 0954242449 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿4,599 
T_ 0954196696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿4,599 
T_ 0954196295 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿4,599 
T_ 0954195661 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,599 
T_ 0954194292 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,599 
T_ 0954192646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,599 
T_ 0954149914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,599 
T_ 0954149626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,599 
T_ 0954149565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿5,599 
T_ 0955149644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿4,500 
T_ 0955144661 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿5,500 
T_ 0954264469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿4,299 
T_ 0954199629 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿4,299 
T_ 0954199264 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿4,299 
T_ 0954194641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿5,299 
T_ 0954149626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,299 
T_ 0954149295 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿4,299 
T_ 0954149264 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿4,299 
T_ 0961598945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿4,200 
T_ 0961549598 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿4,200 
T_ 0939154665 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿5,200 
T_ 0964542962 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0964542955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0964542954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0964542949 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,999 
T_ 0964542936 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0964542926 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0964542423 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,999 
T_ 0964539264 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0964539165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0961495236 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿1,999 
T_ 0961454623 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,999 
T_ 0955649694 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,999 
T_ 0955629641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0955426592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0955199245 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0955192495 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0955165619 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0955159662 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0955159226 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,999 
T_ 0955156952 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0955144229 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿1,999 
T_ 0955142234 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 35 ) ฿1,999 
T_ 0954265494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0954264162 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,999 
T_ 0954261966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0954242916 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿1,999 
T_ 0954242614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿1,999 
T_ 0954199294 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,999 
T_ 0954199262 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿,1999 
T_ 0954199246 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0954192945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,999 
T_ 0954192692 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0954192614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿1,999 
T_ 0954149924 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0954149416 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,999 
A_ 0916596169 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,999 
A_ 0916595629 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,999 
A_ 0916595516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0909969516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿1,999 
T_ 0909959462 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,999 
T_ 0909956261 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0909952615 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,999 
T_ 0909951619 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0909494461 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,999 
T_ 0909199646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,999 
T_ 0909165626 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,999 
T_ 0909162642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,999 
T_ 0909142699 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0964542935 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,799 
T_ 0964542928 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,299 
T_ 0964542922 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,299 
T_ 0964542878 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,299 
T_ 0964542823 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,299 
T_ 0964542647 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,299 
T_ 0964539895 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,299 
T_ 0964539254 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,299 
T_ 0953936149 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,299 
T_ 0953935998 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿1,299 
T_ 0953935991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,299 
T_ 0953935969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,799 
T_ 0953935964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,799 
T_ 0953935963 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,299 
T_ 0953935955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,799 
T_ 0953935954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,799 
T_ 0953935951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,799 
T_ 0953935946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,799 


#
ตอน
D_ 0619514415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿23,000 
D_ 0619514451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿23,000 
D_ 0619515519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿4,900 
D_ 0619545541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿4,900 

T_ 0959059505 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿9,900 
D_ 0990900955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿9,900 
D_ 0905509509 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿8,900 

T_ 0959905499 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿5,599 
T_ 0959905949 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿7,599 
T_ 0959905994 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿8,599 
T_ 0959059964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿6,599 
T_ 0959059945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿5,599 
D_ 0805095665 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿7,500 

A_ 0929959959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 66 ) ฿45,000 
D_ 0853232322 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 30 ) ฿5,900 
##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 12/1/58 

D_ 0991451454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿85,000 
D_ 0991595954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿85,000 
D_ 0991565145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿75,000 
D_ 0991565154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿75,000 
D_ 0915465641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿40,000 
T_ 0941454654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿40,000 
T_ 0941465651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿40,000 
A_ 0941465556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿38,000 
A_ 0941465655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿38,000 
T_ 0999595551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿20,000 
T_ 0939959541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿15,500 
D_ 0874591551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿14,500 
T_ 0929199564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
T_ 0961515914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿10,500 
T_ 0939455141 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿8,500 
T_ 0995691595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿10,500 
T_ 0995695154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿8,500 
T_ 0995695541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿8,500 
T_ 0995351556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,900 
T_ 0995351565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,900 
T_ 0995415546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿7,500 
T_ 0965549419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿7,400 
T_ 0996491995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿2,999 
T_ 0941454616 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿2,850 
T_ 0961491961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿2,850 
T_ 0961244656 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿3,500 
#TRUE H
หมวด 099 
0995505554 ...
ราคา ฿8,500 
0995505655 ...
ราคา ฿9,000 
0995505659 ...
ราคา ฿9,500 
0995505654 ...
ราคา ฿9,500 
0995505415 ...
ราคา ฿8,000 
0995505591 ...
ราคา ฿9,000 
0995505519 ...
ราคา ฿9,000 
0995505541 ...
ราคา ฿9,500 
0995505514 ...
ราคา ฿9,500 
0995505546 ...
ราคา ฿8,500 
0995505465 ...
ราคา ฿9,500 
0995505442 ...
ราคา ฿8,500 
0995505451 ...
ราคา ฿9,500 
0995505455 ...
ราคา ฿9,500 
0995505456 ...
ราคา ฿8,500 
0995505563 ...
ราคา ฿8,500 
0995505564 ...
ราคา ฿9,500 
0995505695 ...
ราคา ฿9,500 
0995505699 ...
ราคา ฿8,500 
0995505569 ...
ราคา ฿8,500 
0995505596 ...
ราคา ฿8,500 
0995505446 ...
ราคา ฿7,500 
0995505491 ...
ราคา ฿7,699 
0995505592 ...
ราคา ฿8,699 
0995505664 ...
ราคา ฿8,699 
0995505663 ...
ราคา ฿8,699 
0995505365 ...
ราคา ฿8,699 


มงคล 0-5-9 สามตัวแท้ๆ 
099-5505550 ...
ราคา ฿25,000 **hot 2 ตัวเทียม 
0995505509 ...
ราคา ฿8,900 
0995505590 ...
ราคา ฿8,900 
0995-505-595 ...
ราคา ฿8,900 


เลขสวย จำง่าย 
0995-505-424 ...
ราคา ฿7,000 
0995-505-464 ...
ราคา ฿6,500 
0995-505-636 ...
ราคา ฿6,500 
0995-505-707 ...
ราคา ฿1,299 
0995-505-808 ...
ราคา ฿1,299 
0995-505-400 ...
ราคา ฿1,299 
097-2022202 ...
ราคา ฿1,999 #TRUE H
หมวด 095 
0954269554 ...
ราคา ฿8,900 
0955454495 ...
ราคา ฿8,900 
0955454946 ...
ราคา ฿7,900 
0954594941 ...
ราคา ฿7,900 
0954266956 ...
ราคา ฿8,500 
0954269544 ...
ราคา ฿5,500 
0954266641 ...
ราคา ฿7,500 
0954151495 ...
ราคา ฿8,500 
0954151499 ...
ราคา ฿7,500 
0955651462 ...
ราคา ฿6,500 
0954269161 ...
ราคา ฿1,999 
0954266592 ...
ราคา ฿1,999 
0954269994 ...
ราคา ฿1,999 
0954269914 ...
ราคา ฿1,999 
0954269562 ...
ราคา ฿1,999 
0954269192 ...
ราคา ฿1,999 
0954269291 ...
ราคา ฿1,999 
0954269255 ...
ราคา ฿1,999 
0954265944 ...
ราคา ฿1,999 
0954169266 ...
ราคา ฿1,999 
0955429562 ...
ราคา ฿1,999 
0955454692 ...
ราคา ฿1,999 
0955499249 ...
ราคา ฿1,999 
0954599426 ...
ราคา ฿1,999 
0954596461 ...
ราคา ฿1,999 
0954619419 ...
ราคา ฿1,999 
0954266511 ...
ราคา ฿1,399 

##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 19/12/57 

A_ 0864465156 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿39,000 
D_ 0854155565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 
D_ 0894156542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿19,000 

A_ 0924241563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿93,000 
T_ 0956465154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿84,000 
T_ 0955654155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿64,000 
T_ 0959651451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿34,000 
T_ 0959954244 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿29,000 
T_ 0955655144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 
T_ 0955642441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿19,000 
T_ 0959696442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 

T_ 0956365462 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿8,500 
T_ 0956366445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿7,999 
T_ 0956365946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿7,999 
T_ 0956366995 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿8,500 
T_ 0956364992 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,799 
T_ 0956364919 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿799 


T_ 0955959951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿14,500 
T_ 0955956664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿10,900 
T_ 0955951915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿9,900 
T_ 0955951914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿7,900 
T_ 0955959491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿7,900 
T_ 0955956242 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿4,900 
T_ 0955959416 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿2,999 
T_ 0955954929 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,999 
T_ 0955951924 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,999 
T_ 0955951922 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,999 
T_ 0955951492 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,999 
T_ 0955959126 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿1,499 


T_ 0959796542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿8,500 
T_ 0959796551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿7,500 
A_ 0989795651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿17,000 
A_ 0989545563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 
A_ 0989545141 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿29,000 
A_ 0989544465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 
A_ 0984146542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿7,500 

A_ 0614656599 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿32,000 
A_ 0614656599 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿32,000 
A_ 0614654595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿32,000 

T_ 0961599556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿19,000 
T_ 0961546563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿12,500 
T_ 0961545563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿8,900 
T_ 0961599655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,500 
T_ 0961599664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿2,950 
T_ 0961545536 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿2,950 
T_ 0961599633 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿1,599 D_ 0945145463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿43,000 
D_ 0946564145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 
D_ 0946546442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 
D_ 0945645551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿32,000 
D_ 0945465544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿25,000 
D_ 0945464445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿24,000 

T_ 0941914459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿12,000 
T_ 0941914544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 
T_ 0941914599 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿12,000 
T_ 0941914655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿9,500 
T_ 0941914196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿4,500 
T_ 0941914456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿2,900 
T_ 0941914465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿2,900 
T_ 0941914514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿2,900 
T_ 0941914515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿2,900 
T_ 0941914595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,900 
T_ 0941914645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿2,900 
T_ 0941914442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿2,500 
T_ 0941914596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,500 
T_ 0941914519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,900 
T_ 0941914594 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,900 
T_ 0941914266 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿999 
T_ 0941914516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿999 
T_ 0941914692 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿999 

A_ 0939145154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿4,500 
T_ 0939546441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿5,900 
T_ 0939414642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿1,600 

A_ 0929156441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿9,500 
A_ 0926545951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿7,900 
A_ 0926545915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,900 
A_ 0926545914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,900 

D_ 0914419556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿12,000 
D_ 0914591564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿9,900 
D_ 0914659979 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿9,500 
D_ 0915459056 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,900 

T_ 0909655142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿9,500 
T_ 0909514549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,500 
T_ 0902499659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿999 
T_ 0902499299 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿999 
D_ 0906424251 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 33 ) ฿799 
T_ 0909514282 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿399 


T_ 0954155964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿5,900 
T_ 0954155991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿4,900 
T_ 0954264446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,999 
T_ 0954155615 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿3,900 
T_ 0954155561 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿3,900 
T_ 0954154559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿3,900 
T_ 0954914156 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿2,900 
T_ 0954161451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿2,900 
T_ 0954155592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿2,900 
T_ 0954154494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿2,900 
T_ 0954154144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿2,500 
T_ 0954266954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿1,999 
T_ 0954264691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,999 
T_ 0954264144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,999 
T_ 0954161959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,900 
T_ 0954161455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,900 
T_ 0954156964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,900 
T_ 0954155461 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,900 
T_ 0954155194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,900 
T_ 0954151914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,900 
T_ 0954169959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,500 
T_ 0954169456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,500 
T_ 0954161491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,500 
T_ 0954155661 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿1,500 
T_ 0954155161 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿1,500 
T_ 0954151694 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,500 
T_ 0954151491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,500 
T_ 0954966495 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿999 
T_ 0954966424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿999 
T_ 0954965514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954965514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954965451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954169199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿999 
T_ 0954164955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954164691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿999 
T_ 0954164199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954155992 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿999 
T_ 0954155649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
T_ 0954266191 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿799 
T_ 0954262961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿799 
T_ 0954169592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿799 
T_ 0954169294 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿799 
T_ 0954169291 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿799 
T_ 0954169261 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿799 
T_ 0954169194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿799 
T_ 0955461495 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿700 
T_ 0954966142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿700 
T_ 0954965969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 62 ) ฿700 
T_ 0954965596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿700 
T_ 0954949165 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿700 
T_ 0954946961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿700 
T_ 0954655969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿700 
T_ 0954166194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿700 
T_ 0954969226 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿400 
T_ 0954964916 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿400 
T_ 0954945296 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿400 
T_ 0954941194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿400 

D_ 0805565447 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1999 
D_ 0824645190 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1999 
D_ 0854164164 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿699 
D_ 0824644153 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿699 

##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 24/10/57 

D_ 0915541595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿35,000**คู่รัก 
A_ 0615541595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿25,000**คู่รัก 
A_ 0615641459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿25,000 
A_ 0615191595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿25,000 
A_ 0615541415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 32 ) ฿6,300 
A_ 0615541424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 32 ) ฿6,300 

D_ 0815915642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿39,000 
D_ 0814545563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿35,000 
D_ 0814463654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿29,000 

T_ 0942246459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿59,000 
CAT_ 0864451545 ,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿29,000 *hot 
D_ 0836599959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿39,000 
D_ 0824564159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 
D_ 0824664654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿12,000 
D_ 0824666445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿5,500 
D_ 0824659141 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿3,900 T_ 0959954541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿99,000 *hot 
T_ 0959955414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿75,000 
T_ 0954514454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿65,000 
T_ 0954464145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿59,000 *hot 
T_ 0954465954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿59,000 *hot 
T_ 0959955463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿59,000 *hot 
T_ 0956455651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿59,000 
T_ 0955695151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿35,000 
T_ 0956655144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿35,000 

T_ 0959641515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿39,000 
T_ 0956951451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿35,000 
T_ 0956956554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 
T_ 0959659515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 *hot 
T_ 0959659551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 
T_ 0959659155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿25,000 
T_ 0959695155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 
T_ 0959695515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 
T_ 0959695542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 
T_ 0959695551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 
T_ 0959695641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 
T_ 0959659146 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿15,000 
T_ 0959695146 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿14,000 
T_ 0959696442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 
T_ 0959696424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 
T_ 0959696451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 
T_ 0959696514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 
T_ 0959696541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 
T_ 0959655663 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
A_ 0979691454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿2,500 
D_ 0875654641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿2,500 

T_ 0995564456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,900 

D_ 0994659554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿19,000 *hot 
D_ 0994656591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
D_ 0991514599 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿4,500 
D_ 0994546691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,500 

T_ 0939591459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
T_ 0939915955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿8,500 *hot 
T_ 0939591451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿5,500 
T_ 0939959141 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,000 
T_ 0939591446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,000 
T_ 0939514151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿1,500 
T_ 0939519542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,500 
T_ 0939519445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿790 
T_ 0939519293 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿490 
A_ 0929466641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿900 

T_ 0961599156 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,900 
T_ 0965424142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 37 ) ฿2,900 
T_ 0961599691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿890 

T_ 0954514659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿4,500 
T_ 0956594664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿3,900 
T_ 0954469542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 
T_ 0954515696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,500 
T_ 0959659164 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿2,000 
T_ 0954515144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 38 ) ฿2,000 
T_ 0954515199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,000 
T_ 0954515469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 
T_ 0954515419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,500 
T_ 0954161598 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 
T_ 0954469363 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,000 
T_ 0956455647 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿1,200 
T_ 0956657664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿390 
T_ 0956657663 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿390 
T_ 0956455653 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿690 
T_ 0956455652 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿690 
T_ 0955425329 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿699 
T_ 0955399638 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿600 
T_ 0955155975 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿600 
D_ 0946562452 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿600 

D_ 0915564515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿45,000 *hot 
D_ 0919151559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿45,000 
D_ 0919915651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿29,000 
D_ 0949514144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿14,000 *hot 
D_ 0915145592 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿2,500 
D_ 0915145593 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿2,500 กลุ่มเลขสวยจำง่ายๆ 
D_ 09-444-111-43 ,,,,,,
ผลรวม ( 31 ) ฿1,900 
D_ 09-444-111-71 ,,,,,,
ผลรวม ( 32 ) ฿1,900 
T_ 096-1678910 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿3,900 
T_ 094-2345567 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿3,900 
A_ 092-7676766 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿3,900 

##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 29/8/57 

D_ 0945565142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿59,000 

A_ 0924415659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿59,000 

D_ 0944642465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿19,000 

A_ 0935514195 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿5,500 

D_ 0993641959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿3,500 

T_ 0965509990 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,900 

T_ 0995951965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,500 

T_ 0941451547 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,900 

T_ 0995951946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200 

A_ 0982296552 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿300 

T_ 0995934595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿300 

A_ 0923199156 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿100 


ชุดนี้เครือข่าย TRUE H ครับ 
0999195991 ...
ราคา # 3600 
0999195992 ...
ราคา # 1600 
0999196249 ...
ราคา # 600 
0999196361 ...
ราคา # 900 
0999196366 ...
ราคา # 900 
0999196396 ...
ราคา # 600 
0999196415 ...
ราคา # 1600 
0999196419 ...
ราคา # 900 
0999196424 ...
ราคา # 2600 
0999196441 ...
ราคา # 1600 
0999196442 ...
ราคา # 1600 
0999196451 ...
ราคา # 1600 
0999196459 ...
ราคา # 2600 
0999196465 ...
ราคา # 2600 

##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 1/8/57 

T_ 095 515 6541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿120,000 
T_ 095 595 6642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿45,000 
A_ 092 469 6414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿7,500 
A_ 092 469 6541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿7,500 
A_ 092 469 6559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿7,500 
A_ 092 469 6595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿7,500 
A_ 092 969 9195 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿3,500 

D_ 091 5145655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿25,000 
D_ 091 5415695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿25,000 
D_ 091 5459542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿25,000 
I_ 091 9141556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿29,000 
I_ 091 9151546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 
I_ 091 9565542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿16,000 

D_ 0845141595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿45,000 
D_ 0836554415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿20,000 
D_ 0836455442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿15,000 

T_ 090 9956646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿9,500 
D_ 0994241463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿14,000 
D_ 0994454541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿16,000 
D_ 0994645142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿12,000 

T_ 0955159895 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿7,000 
D_ 0949191989 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿10,000 
D_ 0944514144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿25,000 
D_ 0946566514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿25,000 
D_ 0946566554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿25,000 
D_ 0991565991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿15,000 

T_ 0961456595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿9,000 
T_ 0939915554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿4,500 
T_ 0939499565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿2,500 

T_ 0959959542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿9,500 

T_ 0995141459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿5,000 

T_ 095 6595153 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 

D_ 099 1514459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿4,000 

T_ 090 9545565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿4,000 

I_ 090 5454659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿3,000 

D_ 083 6645515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,50 

I_ 097 415 9595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿20,000 
ชุดนี้เครือข่าย TRUE H ครับ 
095 496 9465 ...
ราคา # 1000 
095 496 5514 ...
ราคา # 1000 
095 496 6424 ...
ราคา # 1000 
095 496 5451 ...
ราคา # 1000 
095 496 6495 ...
ราคา # 1000 
095 496 9549 ...
ราคา # 1000 
095 495 4419 ...
ราคา # 1000 
095 465 5969 ...
ราคา # 700 
095 496 5596 ...
ราคา # 700 
095 545 9916 ...
ราคา # 700 
095 546 1495 ...
ราคา # 700 
095 496 5661 ...
ราคา # 700 
095 496 5969 ...
ราคา # 700 
095 496 6142 ...
ราคา # 700 
095 496 5516 ...
ราคา # 700 
095 496 6961 ...
ราคา # 700 
095 494 9165 ...
ราคา # 700 
095 494 9164 ...
ราคา # 700 
095 494 6961 ...
ราคา # 700 
095 465 5294 ...
ราคา # 400 
095 465 5296 ...
ราคา # 400 
095 546 2561 ...
ราคา # 400 
095 546 1946 ...
ราคา # 400 
095 545 9264 ...
ราคา # 400 
095 496 9226 ...
ราคา # 400 
095 496 5254 ...
ราคา # 400 
095 496 4916 ...
ราคา # 400 
095 494 1194 ...
ราคา # 400 
095 496 4966 ...
ราคา # 400 
095 494 5296 ...
ราคา # 400 
======================================== 
##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 17/6/57 


A_ 092-9545659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿29,000 

I_ 097-4599565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿19,000 

D_ 099-4656951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿14,000 

D_ 094-9145154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿14,000 

D_ 094-9156656 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,500 

D_ 094-9099959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿9,500 -----มงคล+สวยสามตัว 0 5 9 

D_ 099-4466654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿2,500 

D_ 099-4466546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿2,500 

T_ 095-4636654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,900 

D_ 094-6515144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,500 

T_ 095-4694691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿499 

T_ 095-4636299 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿399 

T_ 095-4636199 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿399 

T_ 095-4636194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿399 ถูกใจเบอร์ไหน โทรหาผมเพื่อรับส่วนลด บางเบอร์ลดได้ถึง 20% - 50% 

===================================== 
##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 11/6/57 

A_ 093-695-9959 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 64 ) ฿19,000 

A_ 093-645-5154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿19,000 

D_ 099-195-9956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 62 ) ฿6,500 

D_ 099-191-4654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,900 

D_ 099-191-4651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿25,000 

D_ 099-191-4641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿9,500 

D_ 099-056-5441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,200 

A_ 098-645-1955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿900 

A_ 098-645-1466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿900 

A_ 098-645-1455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿900 

A_ 098-645-1446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿900 

T_ 096-156-4541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 

T_ 096-156-4514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 

T_ 096-141-5663 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿3,000 

T_ 095-596-9519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,400 

T_ 095-591-5151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿99,000 

T_ 095-569-5151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿19,000 

T_ 095-964-1515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿25,000 

T_ 095-515-4665 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿29,000 

T_ 095-514-1559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿35,000 

D_ 094-651-4142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿65,000 

D_ 094-546-5954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿65,000 

A_ 093-559-5546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿6,500 

===================================== 
##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 26/5/57 


A_ 092-6363633 ,,,,,,,,
เลขสวยสองตัว ฿6,500 -----ผลรวมดี ( 41 ) 

D_ 099-0595950 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿9,500 -----มงคล+สวยสามตัวแท้ 0 5 9+เลขกระจก 
D_ 099-095-0905 ,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿5,500 -----มงคล+สวยสามตัวแท้ 0 5 9 
T_ 095-5950559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿3,500 


D_ 083-654-2454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿49,000 

D_ 094-991-9159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿29,000 

D_ 094-654-6514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿24,000 

D_ 094-654-6541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿24,000 

T_ 094-146-4563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿19,000 

D_ 099-191-5515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿36,000 

D_ 099-191-5542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿36,000 

D_ 099-196-9695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿4,900 

D_ 099-191-5595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿4,500 

D_ 099-191-6651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,900 

D_ 099-191-6614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,900 

D_ 099-465-6564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 

D_ 099-465-9651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿14,000 

D_ 099-465-5914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,900 

D_ 099-465-6445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,900 

T_ 090-996-6546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 

T_ 090-996-9651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿12,000 

T_ 090-996-6159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿7,900 

T_ 090-996-9941 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿4,500 

T_ 090-996-4542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 

T_ 090-996-5196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿2,900 

T_ 090-996-5446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,600 

T_ 090-996-9442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,600 

T_ 090-915-9951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,500 

T_ 090-996-9519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,900 

T_ 090-996-6562 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,600 

T_ 090-995-9916 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200 

T_ 090-996-2566 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿700 

T_ 090-996-4251 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿650 

T_ 090-996-2651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿550 

A_ 098-554-1466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿500 

T_ 096-141-4556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿16,000 

T_ 096-516-5654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿8,500 

T_ 096-516-5655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿8,500 

A_ 092-978-9644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿700 

A_ 093-542-4241 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 34 ) ฿2,900 

T_ 095-569 5456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿95,000 
T_ 095-5699965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿59,000 ----[เลขกระจก 56xxx65] 

T_ 095-659-1415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿35,000 


T_ 095-619-5514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,900 
T_ 095-619-5541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,900 
T_ 095-469-5554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿3,900 
T_ 095-469-4491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿3,500 
T_ 095-469-4991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿3,500 
T_ 095-469-9441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿2,900 
T_ 095-496-9565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,900 
T_ 095-545-5194 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,000 
T_ 095-694-1654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,500 
T_ 095-694-1669 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿1,500 
T_ 095-694-2455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,500 
T_ 095-694-2991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿1,500 
T_ 095-469-6142 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,200 
T_ 095-469-1416 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿1,000 

T_ 095-469-1961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿950 
T_ 095-469-2945 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿800 
T_ 095-469-2949 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿800 
T_ 095-469-5452 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿700 
T_ 095-469-4294 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿600 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 11/5/57 

D_ 09-50-50-05-02 ,,,,
เลขสวย ฿950 

D_ 09-50-50-05-03 ,,,,
เลขสวย ฿950 

D_ 09-50-50-05-09 ,,,,
เลขสวย ฿3,900 -----มงคล+สวยสามตัวแท้ 0 5 9 

A_ 097-9914564 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿3,900 

D_ 094-9959563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿19,000 

D_ 099-1564551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿42,000 - - - - [ หมวด 099 แจ๋มสุดๆ ] 

I_ 090-5415642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿35,000 

T_ 091-7894279 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿950 

T_ 093-9961442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,200 

T_ 093-9961469 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿1,500 

T_ 093-9961519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 

T_ 093-9961541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,200 

T_ 093-9961544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿1,200 

T_ 093-9961915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 

T_ 093-9961924 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿900 

T_ 093-9961949 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿1,500 

T_ 095-4141447 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,900 

T_ 095-4141466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿3,900 

T_ 095-6454495 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿8,500 

T_ 096-1596329 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿900 

T_ 096-4914596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200 

T_ 096-4914644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,500 

T_ 096-4914699 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200 

T_ 096-4914946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 

T_ 096-4914951 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 

T_ 096-4914969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200 

T_ 096-4914996 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿1,200 

T_ 096-4915441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,500 

T_ 096-4915496 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200 

T_ 096-4915536 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿900 

T_ 096-4915549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 

T_ 096-4915594 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,200 

T_ 096-4915649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,200 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 20/4/57 

D_ 084 514 4456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿42,000 

D_ 094 954 1459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿26,000 

A_ 097 956 5451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿29,000 

A_ 097 956 5463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 

D_ 094 969 5545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿19,000 

D_ 094 656 5641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿18,000 

D_ 094 656 4154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿18,000 

I_ 090 545 4159 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿65,000 

I_ 090 545 9541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿65,000 

I_ 090 545 4599 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿29,000 

I_ 090 546 6515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿29,000 

I_ 090 546 9642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿3,900 

I_ 090 546 9651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿3,900 

T_ 095 654 4414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿56,000 

T_ 095 654 5596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿19,000 

T_ 0956 454 956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,500 

T_ 095 645 5495 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿2,500 

T_ 09 6556 1556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿7,500 

T_ 09 6556 1565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿7,500 

T_ 09 6556 1542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿3,900 

T_ 09 6556 1465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿2,900 

T_ 09 6554 9414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 09 6556 1636 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 09 6556 1466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 

T_ 09 6556 1566 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,500 

T_ 09 6556 1596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,500 

T_ 09 6556 1623 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿500 

T_ 09 6556 1632 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿500 

D_ 083 954 2365 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿3,200 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 27/3/57 

T_ 095 651 5545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿99,000 

D_ 094 656 5595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿85,000 

D_ 081 544 5456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿65,000 

D_ 094 656 5154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿59,000 

D_ 091 465 1559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿49,000 

D_ 094 646 5659 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿49,000 

D_ 094 645 9545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿45,000 

D_ 094 654 6551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿39,000 

D_ 094 545 5651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 

T_ 096 565 5561 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,500 

T_ 096 5655 516 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,500 

T_ 0966 155 155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,900 

T_ 096 465 9451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,900 

T_ 096 465 9441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,500 

##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 12/3/57 


D_ 081 454 5414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿65,000 

D_ 091 556 5545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿65,000 

D_ 081 541 4454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿65,000 

D_ 091 556 5541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿59,000 

D_ 084 654 5154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿59,000 

T_ 095 645 9544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿49,000 

D_ 082 414 5665 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿49,000 

D_ 084 515 6445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿39,000 

D_ 094 559 9544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿39,000 

D_ 095 115 5456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿29,000 

D_ 082 424 6459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿29,000 

A_ 097 954 4454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿29,000 

D_ 085 415 4144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿15,000 

A_ 097 424 5415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 

D_ 090 594 5154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿5,900 

D_ 080 592 6555 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,900 

T_ 095 456 6946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿4,900 

D_ 083 546 4644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿4,500 

D_ 085 159 5594 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿3,900 

D_ 082 414 5569 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,500 เลขสวยๆครับ 
T_ 09 66060006 ,,,,,,,
ราคาต่อรองได้ ฿19,000 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 20/2/57 


A_ 092 951 4654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿19,000 

I_ 097 459 5956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿19,000 

A_ 092 951 4641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿16,000 

D_ 094 995 9963 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿15,000 

A_ 092 465 1419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿10,000 

I_ 097 446 9956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿4,500 

D_ 087 554 4642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿3,500 

T_ 093 969 2459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿2,900 

A_ 093 445 1464 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿1,800 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 9/2/57 


A_ 093 556 5566 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿49,000 

A_ 093 565 6655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿49,000 

A_ 093 554 5544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿49,000 

A_ 093 556 6644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿5,500 

D_ 094 564 5954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿55,000 

T_ 095 954 2451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿42,000 

A_ 092 451 5956 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿29,000 

A_ 092 956 5955 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿22,000 

D_ 095 115 5541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 36 ) ฿22,000 

A_ 092 954 2454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿19,000 

A_ 093 565 9554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿19,000 

D_ 091 515 9645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿19,000 

T_ 09 4114 5954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿19,000 

T_ 093 951 5595 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿16,000 

A_ 092 951 4645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿15,000 

A_ 093 446 6464 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿15,000 

D_ 091 515 9965 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿14,000 

A_ 092 991 4542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿12,000 

A_ 092 636 4551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿9,500 

D_ 094 959 6364 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,500 

D_ 094 415 9964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿6,500 

A_ 093 559 9541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿5,500 

A_ 092 991 4451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿4,500 

A_ 092 991 4541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿4,500 

D_ 091 491 5154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿1,900 

T_ 096 415 5954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,600 

D_ 082 459 9146 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿2,500 

T_ 095 694 5542 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,400 

A_ 093 559 6944 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿1,900 

T_ 096 454 6447 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,900 

T_ 095 694 5541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,600 

T_ 080 999 1532 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿700 

T_ 084 236 5596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿999 
##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 17/1/57 

A_ 092 4142459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿29,000 

D_ 094 5151456 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿19,000 

T_ 095 9141465 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿15,000 

A_ 092 6699554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,500 

A_ 092 6699545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,500 

A_ 092 4595597 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿6,500 

D_ 094 6964454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿5,500 

A_ 092 9455451 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿5,500 

A_ 092 6699459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿5,500 

T_ 086 6415545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿5,500 

D_ 094 9195563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿4,500 

D_ 094 4419546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿3,500 

T_ 095 9141569 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,400 

T_ 093 9945441 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿950 

T_ 097 0909990 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿15,000 


ถูกใจเบอร์ไหน โทรหาผมเพื่อรับส่วนลด บางเบอร์ลดได้ถึง 30% , 40% , 50% 


##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 8/1/57 

A_ 093 6454541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿39,000 

A_ 093 6454515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿29,000 

T_ 093 9544241 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 41 ) ฿12,000 

A_ 092 9515463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿7,500 

T_ 093 9514559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿7,500 

A_ 092 4541915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿6,500 

A_ 093 6659691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿5,000 

A_ 093 6659646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿4,500 

A_ 093 6659664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿4,500 

A_ 092 9546915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿3,500 

A_ 093 6659695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿3,500 

T_ 094 1566591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿3,500 

A_ 093 6659636 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,000 

A_ 093 6659641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿3,000 

A_ 093 6659644 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿3,000 

A_ 093 6659663 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿3,000 

D_ 081 4159196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿2,900 

A_ 093 5154946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,200 

T_ 093 9695609 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿900 

T_ 093 9695606 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿500 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 21/12/56 


T_ 084 1591554 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿14,000 

T_ 095 6959899 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 69 ) ฿5,900 

T_ 093 9699515 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿5,900 

A_ 092 9966519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿5,600 

A_ 092 9956991 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿5,600 

T_ 093 9699514 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿4,900 

D_ 094 4195446 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿3,900 

T_ 093 9699549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿2,900 

T_ 093 9699544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,900 

T_ 093 9699454 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,500 

T_ 080 2944546 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿1,200 

A_ 093 5459632 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,200 ##
ชุดเบอร์ใหม่ ประจำวันที่ # 12/12/56 

T_ 09 41144144 ,,,,,2
ตัวแท้ ( 32 ) ฿19,000 

T_ 095 5466596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿32,000 

D_ 094 6699551 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿16,000 

D_ 094 6965565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿12,000 

T_ 093 9145455 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿9,500 

A_ 095 1566914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿8,500 

A_ 092 4655919 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿7,500 

T_ 085 5651969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿6,500 

T_ 093 9545691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿5,600 

T_ 093 9545696 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿5,600 

D_ 089 4551954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿5,500 

D_ 091 5456691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿5,500 

T_ 093 9644155 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,500 

T_ 095 5614419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,500 

A_ 084 4699196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿2,500 


@
เบอร์ชุดคู่ มงคล 

095 596 9956 ,,,,,,,,
ผลรวม (63) ฿49,000 เครือข่าย TRUE 
084 596 9956 ,,,,,,,,
ผลรวม (61) ฿4,500 เครือข่าย DTAC 
#
ซื้อคู่ละ ฿50,000 >>>>>
หมวด 095 ค่ะ<<<<< 


T_ 0956 959 659 ,,,,,,
ผลรวม ( 63 ) ฿85,000 

T_ 095 5969956 ,,,,,,,,
ผลรวม (63) ฿49,000 

T_ 095 4651915 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿35,000 

T_ 095 5955466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿35,000 

T_ 095 5466596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿32,000 

T_ 095 5966995 ,,,,,,,,,
ผลรวม (63) ฿29,000 

T_ 095 5969965 ,,,,,,,,,
ผลรวม (63) ฿29,000 

T_ 095 5424196 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿25,000 

T_ 095 6415154 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 40 ) ฿25,000 

T_ 095 6655415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿25,000 

T_ 095 6959664 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 59 ) ฿25,000 

T_ 095 6695459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿8,500 

T_ 095 5966442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿14,000 

T_ 095 5955414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿12,000 

T_ 095 6964151 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿12,000 

T_ 095 6656541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿9,500 

T_ 095 5969954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿9,500 

A_ 095 1566914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿8,500 

T_ 095 6456632 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿6,500 

T_ 095 5636966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿6,500 

T_ 095 6499642 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿6,500 

T_ 095 6654632 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿6,500 

T_ 095 5615559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿6,500 

T_ 095 4464964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 51 ) ฿6,500 

T_ 095 6614559 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿5,600 

T_ 095 6691415 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿5,600 

T_ 095 4469556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿5,600 

T_ 095 6691556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿5,600 

T_ 095 6691565 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿5,600 

T_ 095 4469556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿5,600 

T_ 095 5195966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿5,500 

T_ 095 6499651 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿5,500 

T_ 095 6691442 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿5,400 

T_ 09-5441-5962 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿4,599 

T_ 095 6499655 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿4,500 

T_ 095 6695549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿4,500 

T_ 095 5496646 ,,,,,,,,
ผลรวม (54) ฿4,500 

T_ 095 5496646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 54 ) ฿4,500 

T_ 095 5496645 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿4,500 

T_ 095 6499646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿4,500 

T_ 095 6691541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,500 

T_ 095 6915545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿4,500 

T_ 095 5963654 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿4,500 

T_ 095 5641466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿4,500 

T_ 095 5969145 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿4,500 

T_ 095 5494496 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿4,500 

T_ 095 6656144 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿3,900 

T_ 095 5191459 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿3,900 

T_ 09-5649-9695 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 62 ) ฿ 3,599 

T_ 095 5614419 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,500 

T_ 095 6969563 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿3,500 

T_ 095 6914195 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿3,500 

T_ 095 6915423 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿3,500 

T_ 095 6499662 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 56 ) ฿2,900 

T_ 095 9354596 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿2,900 

T_ 095 6499694 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿2,800 

T_ 095 6695414 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,600 

T_ 09-5649-9649 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 61 ) ฿2,599 

T_ 095 6691445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,500 

T_ 095 4149355 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿2,500 

T_ 095 5956491 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿2,500 

T_ 095 6535646 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿2,400 

T_ 095 5632466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿2,400 

T_ 095 6695926 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿2,400 

T_ 095 6695963 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿2,400 

T_ 095 6959662 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 57 ) ฿2,400 

T_ 095 5632366 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿2,200 

T_ 095 6499641 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿2,000 

T_ 095 9351545 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,900 

T_ 095 4415919 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 095 4415946 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 095 4415949 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿1,900 

T_ 095 6691544 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,900 

T_ 095 4415964 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 095 5451494 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿1,900 

T_ 095 4415969 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,900 

T_ 095 6499541 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,900 

T_ 095 5944245 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,900 

T_ 095 5465532 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,900 

T_ 095 9191996 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,900 

T_ 095 4415961 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 44 ) ฿1,600 

T_ 095 5944236 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿1,600 

T_ 095 4415966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 49 ) ฿1,600 

A_ 095 5456914 ,,,.,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿1,600 

T_ 095 4454919 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿1,600 

T_ 095 6499549 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 60 ) ฿1,500 

T_ 095 6499691 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,500 

D_ 095 6655162 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 45 ) ฿1,500 

T_ 095 6499614 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 53 ) ฿1,500 

T_ 095 6499619 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿1,500 

T_ 095 6535423 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿1,400 

T_ 095 4146914 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,400 

T_ 095 5632445 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,400 

T_ 095 6916466 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿1,400 

T_ 095 5659623 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 50 ) ฿1,200 

T_ 095 5436591 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 47 ) ฿900 

T_ 095 6691529 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿900 

T_ 095 7955954 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 58 ) ฿900 

T_ 095 5614252 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿600 

T_ 095 4625795 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 52 ) ฿300 

T_ 095 7353556 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 48 ) ฿200 >>>>>
หมวด 080 ครับ <<<<< 

T_ 080 5966966 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 55 ) ฿9,000 

D_ 082 4232444 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 33 ) ฿2,200 
>>>>>
หมวด เศรษฐีเก่าครับ 081<<<<< 

D_ 081 5464519 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 43 ) ฿1,400 

T_ 081 3566463 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 42 ) ฿550 

A_ 081 0661424 ,,,,,,,,
ผลรวม ( 32 ) ฿450 

D_ 081 4346695 ,,,,,,,,,
ผลรวม ( 46 ) ฿300 

A_ 081 2644914 ,,,,,,,,,
ผลรวม ( 39 ) ฿299              

 

 

( A ) 09-2324-6442 ,,,,,,,, ฿ 5,500


( A ) 092-624-4424 ,,,,,,,, ฿ 3,200


( A ) 092-641-5155 ,,,,,,,, ฿ 2,900

 

( A ) 092-624-4426 ,,,,,,,, ฿ 2,200

 

( A ) 092-9191-961 ,,,,,,,, ฿ 2,500

 

 

 

 

 

----------------

Happy Dtac


เบอร์ดี เบอร์มงคล ราคาถูก Happy / DTAC

 


 


เบอร์ดี เบอร์มงคล ราคาถูก ทรูมูฟเอช


Power by http://www.thaishop.in.th ฟรีร้านค้าออนไลน์